Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις Πύργος Ηλείας | Τσόπελας Απεντομωτική - Απολυμαντική
Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Είστε ένας επαγγελματίας που διαθέτει υψηλές προδιαγραφές για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ίσως είναι καιρός να συνεκτιμήσετε τη δυνατότητα σύναψης ενός σοβαρού συμβολαίου ελέγχου παρασίτων, αντί να προβαίνετε σε μεμονωμένες εφαρμογές απολύμανσης-εξόντωσης.

Με την προσέγγιση του συμβολαίου με την εταιρεία μας, οι περισσότερες εφαρμογές επικεντρώνονται στην πρόληψη αντί για την αντιμετώπιση καταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα η επιχείρησή σας διαθέτει έναν λεπτομερή φάκελο ελέγχου παρασίτων που πληροί τις απαιτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών ή των ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης.