Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις Πύργος Ηλείας | Τσόπελας Απεντομωτική - Απολυμαντική
Υπηρεσίες

Εταιρίες παραγωγής τροφίμων

Στους τομείς παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου παρασίτων.

Είναι εξίσου κατανοητό ότι η διαχείριση των παρασίτων σε τέτοια ευαίσθητα περιβάλλοντα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία και να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων.

Για την αποτελεσματική διαχείριση των παρασίτων, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά του χώρου παραγωγής τροφίμων, προτείνεται η εφαρμογή των αρχών ενός προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM).