Απεντομώσεις - Απολυμάνσεις Πύργος Ηλείας | Τσόπελας Απεντομωτική - Απολυμαντική
Υπηρεσίες

Μυοκτονία για αρουραίους

Ο πληθυσμός των αρουραίων στις αστικές περιοχές έχει σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόλεις παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, με ένα μεγάλο ποσοστό αυτών να αποτελείται από τροφή που είναι εξαιρετική για τα τρωκτικά.

Οι αρουραίοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον σας και αποτελούν σημαντική απειλή για την υγεία.

Αν διαπιστώσετε έστω και ένα σημάδι της παρουσίας τους, είναι σημαντικό να αντιδράσετε άμεσα και να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια αποτελεσματική λύση.